Administration

Nova Group ApS administrerer knap 70.000 kvadratmeter bolig - og erhvervsejendomme i Danmark og Tyskland fra vores kontorer i Århus og Berlin, samt en række kapitalselskaber.

Vores medarbejdere har mangeårig erfaring indenfor projektudvikling, finansiering, jura, revision, ejendomsadministration samt byggestyring. Vi har derfor mulighed for at tilbyde vores kunder en totaladministration, hvor vi varetager alle faser indenfor ejendomsadministration, finansiering og projektudvikling.

Det er vores klare opfattelse, at værdiudviklingen af vores kunders ejendomme i højeste grad afhænger af en professionel administration og  en optimeret drift samt en god dialog med både ejere og lejere.

Vi benytter dagligt vores store netværk af lejere, banker og øvrige samarbejdspartnere til at sikre vores kunders tilfredshed med vores administration af deres formuegoder.

Netværket er utrolig vigtigt - blandt andet  i forhold til at sikre en hurtig genudlejning ved tomgang, således at vi sikrer at der kontinuerligt er indtægter i ejendommene, og at vi hele tiden har de laveste omkostninger, blandt andet til renteudgifter, forsikringer, vedligehold mv.

Læs mere om vores ydelser på de følgende sider.

Totaladministration

Vælger du os som din administrationspartner, har du mulighed for at sammensætte en administrationsaftale fuldstændig ud fra dine ønsker og behov.

Ved totaladministration, foretager vi os alt vedrørende den daglige drift af ejendommene, kontakt til lejere, udarbejdelse og gennemførelse af vedligeholdelsesplaner, optimering ud fra dine ønsker og behov.

Deladministration

Vælger du en aftale baseret på at du selv varetager nogle opgaver, samtidig med at vi står for andre opgaver, vil det være hensigtsmæssigt at indgå en aftale om deladministration, således at du f.eks selv har mulighed for at lave fremvisninger til potentielle lejere du måtte ønske, bestille håndværkere mv - så kan vi tage os af alt det du ikke selv ønsker.

Enkeltopgaver

Ønsker du selv at administrere dine ejendomme, men har brug for hjælp til enkeltstående opgaver, f.eks omlægning af lån, fremskaffe ny finansiering, udarbejdelse af regnskab mv, tilbyder vi ofte at hjælpe ud fra "No Cure, No Pay-Princippet", således at det ikke vil koste dig penge, medmindre vi løser opgaven til alles tilfredshed.  

Kontakt os for at få et ufopligtende tilbud på administration af dine ejendomme - ud fra dine ønsker!