Ejendomskøb

Nova Group arbejder målrettet med opkøb af investeringsejendomme, dels til egen beholdning, men også for eksterne kunder.

Vi søger primært investeringsejendomme indenfor følgende kategorier;

 

Boligudlejningsejendomme

Vi søger boligudlejningsejendomme i større, danske byer og med AA beliggenhed, og minimum 6 lejemål. Ejendommen må gerne trænge til istandsættelse, såfremt der herved er udviklingspotentiale i ejendommen. Lejen må ikke overstige den lovlige leje ved omkostningsbestemt husleje, eller markedslejeniveauet generelt, såfremt lejen ikke opgøres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Erhvervsejendomme

I denne kategori søger vi primært kontor - og detailhandelsejendomme, men også hotel og projektejendomme der lever op til en række specifikke krav. Ved detailhandelseejendomme er det afgørende at der foreligger en længerevarende lejekontrakt med bonitetstærk hovedlejer, gerne dagligvarebutikker. Kontorlejemål er beliggenheden altafgørende. Såfremt lejemålet er udlejet, må lejen ikke overstige markedslejeniveuet.

Projektejendomme

Vi søger ligeledes velbeliggende projektejendomme som trænger til en kærlig hånd, eller som kan omdannes fra erhverv til bolig.

Det afgørende er, at ejendommen er ryddet for lejere, eller at der kan indgås aftale med tilbageværende lejere om fraflytning, således en ombygning / renovation kan igangsættes.

Indenfor ovenstående kategori søger vi kontorejendomme, butiksejendomme, boligudlejningejendomme samt større villaer i Århus og omegn.

Vi søger IKKE lager - og produktionsejendomme.

Kontakt

Kontakt os gerne for et møde og uddybende information vedrørende vores indkøbskriterier samt afkastkrav eller send en mail med salgsopstilling til : hm@novagroup.dk