Profil

Nova Group er et privatejet selskab som primært beskæftiger sig med administration af ejendomme og selskaber. Selskabet er stiftet af direktør Henrik Mensch i august 2009.

Fra vores kontorer i Århus og Berlin administrerer vi idag mere end 350 bolig og erhvervslejemål samt en række selskaber i Danmark og Tyskland. Den samlede udljningsmasse er på mere end 70.000 kvadratmeter.

Vores medarbejdere har stor erfaring i udvikling og administration af ejendomme, og har alle en baggrund indenfor ejendoms - og byggebranchen, revisorer, jurister og projektudviklere.

Som en naturlig del af vores administrationsydelser tilbyder vi også formidling af finansiering af ejendomme og projekter i Danmark og Tyskland. Igennem vores store netværk er vi dagligt i kontakt med kreditgivere som ønsker at refinansiere ejendomme og projekter - primært i Tyskland.

Formidling af finansiering tilbydes naturligvis også som enkeltydelser - uden at der er indgået en administrationsaftale.

Investeringsprojekter

 Udover administration af formuegoder beskæftiger selskabet sig også med udvikling af ejendomme og investeringsprojekter til eksterne investorer.

Vi arbejder således med salg og udbud af afskrivningsberettigede investeringsejendomme i større danske og tyske byer, samt opkøb af nødlidende ejendomme til investorer  som sammen med os ønsker at komme ind i et marked hvor priser og renter er helt i bund - og som har tid til at vente på at opsvinget påny tager fart.